Kuoronjohtajat

Yksi kuoronjohtaja jokaisesta osallistujamaasta johtaa tapahtuman suurkuoroa. Pääsääntöisesti kukin johtaa omasta maastaan tulevaa ohjelmistoa. Lisätietoa kuoronjohtajista myöhemmin.

#Text#